Aamuyon Werewolf

NID:

404783

Colour:

Black & Tan Dapple

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Offspring (1)
Chocolate & Tan Dapple,
INTCH(FCI), WW, EUW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, EECH, FINCH, HGRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, SECH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), DTK CH, FINCH, NORDCH, SECH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, FINCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EEVCH, LTCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
WUT CH, DTK CH, DTK JCH, LUXCH, PLCH, RUSCH, FT-BL. TR., RBT
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
PLCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), ESCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), LTCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FOX
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), DTK CH, FINCH, NORDCH, SECH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
BLRCH, BRACH, LATAMCH, ROCH, VDHCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
AMCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, DKCH, NVCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
NVCH, SECH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DKCH, NORDCH, SECH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
UnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknown
Unknown
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,