Anzhos Kapriz Darina

NID:

421902

Date born:

2019-05-20

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

Chocolate & Tan Dapple

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Anzhos Kapriz Darina
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WUT CH, BALTCH, BALTJCH, BGCH, BLRCH, BLRJCH, CYCH, EEJCH, ESCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, PLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FOX
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
SKCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), BGCH, BLRCH, MKCH, RUSCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), BLRCH, MOLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Unknown
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,