Daks-Veg-As Bella Vista

NID:

391114

Date born:

2014-09-25

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Daks-Veg-As Bella Vista
Siblings (1)
Offspring (1)
RKFCH, RUSCH, RUSJCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), AMCH, ITACH, RKFCH, RUSJCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar


Zwerg-dachshund (teckel) langhaar


INTCH, EUW, ITACH, ROCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
ITACH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Unknown
Unknown
ITACH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Unknown
Unknown

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), WW, EUW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, EECH, FINCH, HGRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, SECH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), DTK CH, FINCH, NORDCH, SECH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, FINCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EEVCH, LTCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
WUT CH, DTK CH, DTK JCH, LUXCH, PLCH, RUSCH, FT-BL. TR., RBT
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
PLCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), EECH, FINCH, LTCH, LVCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,