Daks-Veg-As Harry Pitkin

NID:

391342

Date born:

2006-04-05

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Exterior (show) titles:

INTCH,INTCH(FCI),EUW,BALTCH,BALTVCH,BLRCH,CZCH,ESCH,LTCH,LUXJCH,LVCH,RKFCH,RUSCH,RUSJCH

Field trials:

FOX
Daks-Veg-As Harry Pitkin
429793A2-BC7A-4162-BE37-FA5217199448
Siblings (1)
Offspring (4)
BLRJCH, DCH(Club), ESCH, LTCH, LVCH, MOLCH, RKFCH, RUSJCH, UKRCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BLRCH, ESCH, GRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
WW, EUW, ITACH, VDHCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, EUW, SLOCH
red,
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
WW, ITACH, VDHCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
SLOCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
PLCH, PLJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, PLCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
PLCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
PLCH, PLJCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
PLCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
ITACH
Red Piebald,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BGCH, DKCH, RUSCH
red,
RUSCH
red,
INTCH, BLRCH, RUSCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RKFCH, RUSCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

BLRCH, RUSCH
Chocolate & Tan Dapple,
Unknown
Unknown
black&tan,
INTCH

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

RUSCHFemale present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,