ELVIN GARDEN INCIRO

NID:

402022

Date born:

2016-05-17

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
23805466_1201191073314404_2111484162_n
INTCH, BLRCH, GRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, VDHCH
black&tan,
AMCH, CANCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
PLCH

SACH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
SACH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
LUXJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH, UKCCH
black&tan,
GBCH
black&tan,
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
red,

RKFCH, RSCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW, BLRCH, FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), RUSCH, FT-FOX
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, MOLCH, RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,