GINEBRA DE LLUMO

NID:

421631

Owner:

Anna Morgan (De Llumo)

Breeder:

Anna Morgan (De Llumo)

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

black&tan

Sire:

Exterior (show) titles:

ESCH,GIBCH,PORCH

Field trials:

No Field trials
GINEBRA DE LLUMO
Ginebra showGinebra BIS 3 León
ESCH, PORCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
ESCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
red,
red,
ESCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
ESCH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
NORDCH, SECH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
EUW
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Unknown
Unknown
ITACH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
ESCH, ITACH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
EUJW

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, HGRCH, LTCH, PLCH, PLJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW, BLRCH, FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
EUW, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, FT-FOX
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
ESCH, GIBCH, PORCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,