Golden Dakshaund Harita

NID:

12483

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

brown&tan

Exterior (show) titles:

RUSCH,RUSJCH

Field trials:

No Field trials
Golden Dakshaund Harita
BLRCH, MOLCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Unknown
Unknown

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Unknown
Unknown
MOLCH, RUSCH, FT-BL. TR.
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GEOCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUW, WJW, EUJW, DCH(Club), DTK CH, LUXCH, RUSCH, VDHCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, ITACH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GEOCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUW, WJW, EUJW, DCH(Club), DTK CH, LUXCH, RUSCH, VDHCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, ITACH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
UnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknown
Unknown
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,