KINCHVILLE BABY BELL

NID:

416050

Date born:

2017-05-09

Reg No:

4835949

Tatoo/Microchip:

FBR1861

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Colour:

black&tan

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
IMG_0119
Siblings (1)
Offspring (1)
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
JPCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, JPCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), AMCH, ITACH, RKFCH, RUSJCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
GRCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
UnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknown
Unknown
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,