kinchville franta at klara difino

NID:

421613

Date born:

2020-01-20

Dog breed:

Dachshund (teckel) langhaar

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Siblings (2)
Offspring (1)
RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BLRCH, DCH(Club), LVCH, PLCH, RKFCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), LTCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FOX
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, RUSJCH, UKRCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
Unknown
Unknown
RKFCH
black&tan,
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaarZwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Unknown
Unknown
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
Unknown
Unknown
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,