Kinchville Vivien Vestvud

NID:

403773

Date born:

2011-01-12

Reg No:

RKF-2951007

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Colour:

Chocolate & Tan Dapple

Exterior (show) titles:

RUSCH

Field trials:

No Field trials
Kinchville Vivien Vestvud
RUSCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), WW, EUW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, EECH, FINCH, HGRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, SECH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), DTK CH, FINCH, NORDCH, SECH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, FINCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EEVCH, LTCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
WUT CH, DTK CH, DTK JCH, LUXCH, PLCH, RUSCH, FT-BL. TR., RBT
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
PLCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BGCH, RUSCH, RUSJCH, FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BLRJCH, DCH(Club), ESCH, LTCH, LVCH, MOLCH, RKFCH, RUSJCH, UKRCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BLRCH, ESCH, GRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
PLCH, PLJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RUSCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
GBCH
Black & Cream,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
NUCH, NVCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Unknown
Unknown
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
NVCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,