Kosta felicitas Ornia

NID:

403887

Owner:

Joaquín Novo Fraguan

Breeder:

Natalia Kostina

Dog breed:

Dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

black&tan

Exterior (show) titles:

INTCH,ESCH,GIBCH

Other titles:

Junior CH. Esp

Field trials:

No Field trials

Kosta felicitas Ornia (Nasha)
Kosta felicitas Ornia
Siblings (1)
INTCH(FCI), WJW, EUJW, WUT CH, WUT JCH, BLRCH, CZCH, EECH, HCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, EECH, EEJCH, FINCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WUT CH, WUT JCH, DCH(Club), DTK CH, DTK JCH, LUXCH, FT-FOX
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WUT JCH, LUXCH
Black & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), DCH(Club), LTCH, LVCH, PLCH, RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WJW, WUT CH, WUT JCH, RUSCH, SECH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RBT
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, CZCH, DKCH, NORDCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, SLOCH, UKRCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), BLRCH, DCH(Club), LTCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, LTCH, RUSCH, UKRCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RSCH, FOX
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, RUSCH, FT-FOX
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
MOLJCH, RUSCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, RUSCH, FT-FOX
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WUT JCH, BGCH, BLRCH, BLRJCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, RBT
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), DCH(Club), LTCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), DTK CH, VDHCH, RBT
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, PLCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, FT-FOX
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,