KRONJUWEL SATI DLYA ZIMERBUDE

NID:

401711

Date born:

2014-01-04

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

brindle

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
KRONJUWEL SATI DLYA ZIMERBUDE
19679933_1385453944877959_1695831056_nDSC_4516
Siblings (1)
Offspring (1)
DTK CH, DTK JCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
DTK CH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, BLRJCH, MKCH, MOLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, SLOCH, UKRCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, BLRJCH, DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, DCH(Club), LUXCH, VDHCH, VDHJCH
Red Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH
Red Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, AUSTCH, CANCH
Red Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
CANCH
red,
AMCH, CANCH
red,
AMCH, CANCH, GBCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Red Piebald,
EUW, BLRCH, LTCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, HGRCH, LTCH, PLCH, PLJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW, BLRCH, FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BALTCH, BLRCH, LTCH, RUSCH, UKRCH, FOX
red,
RKFCH, RUSCH

Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,