Lekoll Bobbi Sharm S-litter

NID:

423842

Date born:

2020-08-03

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
INTCH(FCI), BALTCH, EECH, GEOCH, LTCH, LTJCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, AMCH, FINCH, ROGCH, ROMCH, RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
Black & Tan Piebald,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH, SACH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BALTCH, DKCH, EECH, FINCH, LTCH, LVCH, NORDCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), FINCH, RUSCH, SECH, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
CANCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WUT JCH, BALTCH, EECH, GRCH, LTCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, INTCH(FCI)
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, EURCH, HNCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, BALTCH, BGCH, BLRCH, GRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
RUSCH
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, BLRCH, CZCH, GRCH, PLCH, RUSCH, SLOCH, FT-FOX
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
RUSCH
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
RUSCH
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
RUSCH
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
RUSCH
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,