Minidogland Zefir v chocolate

NID:

401342

Date born:

2012-01-05

Weight :

4kg.

Chest capacity

28cm.

Reg No:

ROI 12/75840

Tatoo/Microchip:

643094100138277

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

brown&tan

Exterior (show) titles:

ITACH

Field trials:

No Field trials

Minidogland Zefir v chocolate (Zef)
Minidogland Zefir v chocolate
INTCH, BLRCH, BLRJCH, MKCH, MOLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, SLOCH, UKRCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW, BLRCH, FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), RUSCH, FT-FOX
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), CERCH, RUSCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.

RUSCH, RUSJCH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
brown&tan,

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GEOCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, HCH, HJCH, HSHCH, ROCH, VDHCH
black&tan,
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, UKRCH
red,
RUSCH
red,
BLRCH, RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,