Örnbergets Intrique

NID:

395019

Date born:

2011-12-06

Dog breed:

Dachshund (teckel) langhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

INTCH,WUT CH,BALTCH,BALTJCH,EECH,EEJCH,EEVCH,LTCH,LTJCH,LVCH,LVJCH,PLCH,RUSCH,RUSJCH

Field trials:

FT-FOX
Örnbergets Intrique

Dachshund (teckel) langhaar
GBCH, SECH
red,
Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
GBCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar
SECH
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
INTCH, FINCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), VDHCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar

Dachshund (teckel) langhaar
INTCH, FOX
red,
Dachshund (teckel) langhaar
VDHCH
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
Unknown
Unknown
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,