TARANTELA.RUS ZABAVNAYA SHTUCHKA

NID:

9483

Date born:

2007-03-15

Owner:

Marina Zenova (Sky Spirit Russian Federation )

Breeder:

Elena Taran (Tarantela.Rus Russian Federation )

Reg No:

RKF 2041717

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

RKFCH,RUSCH,RUSJCH

Other titles:

JClubCH, ClubCH

Field trials:

No Field trials

TARANTELA.RUS ZABAVNAYA SHTUCHKA (Zabava)
TARANTELA.RUS ZABAVNAYA SHTUCHKA
BALTCH, BLRCH, ESCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-FOX

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BLRCH, ESCH, GRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
WW, EUW, ITACH, VDHCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, EUW, SLOCH
red,
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
WW, ITACH, VDHCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
SLOCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, CZCH, CZJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaarred,
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), CZCH, FOX, RBT

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
GRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BLRCH, ESCH, GRCH, LTCH, MNCH, PLCH, ROMCH, RUSCH, SECH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
INTCH, ATCH, CZCH, MCCH, SKCH, VDHCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BLRCH, MOLCH, PLJCH, RUSCH, RUSJCH, SECH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar


INTCH, RUSCH, FT-FOX
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, PLCH
red,

Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,