TREIS PINHEIROS VENICE

NID:

402142

Breeder:

Patricia Romanelli & Carlos Pedroso (Treis Pinheiros Kennel Brazil )

Dog breed:

Dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
TREIS PINHEIROS VENICE
Offspring (1)
AMCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
UnknownUnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknown
Unknown
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,