TREIS PINHEIROS VENICE

NID:

402142

Breeder:

Patricia Romanelli & Carlos Pedroso (Treis Pinheiros Kennel Brazil )

Dog breed:

Dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
TREIS PINHEIROS VENICE
Offspring (1)
AMCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
UnknownUnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknown
Unknown
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,