Tverskoy Mozaiki Homage To Grandgables

NID:

422059

Date born:

2017-10-25

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW, BLRCH, FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), RUSCH, FT-FOX
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RUSCH

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, AUSTCH, CANCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH
Black & Tan Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, DKCH, LTCH, LVCH, RUSCH, SVCH, UKRCH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BALTVCH, BLRJCH, ESCH, FINCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,