Ursula

NID:

9500

Breeder:

Patushina O.G.

Reg No:

RKF 0008402

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

red

Dam:

Exterior (show) titles:

BLRCH,RUSCH

Field trials:

No Field trials
Ursula
_12 лет
INTCH, WW, BALTCH, BLRCH, EECH, FINCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUW, WJW, EUJW, DCH(Club), DTK CH, LUXCH, RUSCH, VDHCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH, IRCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Unknown
Unknown
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,