Viverville Djinny Weasley

NID:

395723

Date born:

2015-11-17

Weight :

5kg.

Chest capacity

34cm.

Owner:

VERA VIYRA (VIVERVILLE Russian Federation )

Breeder:

VERA VIYRA (VIVERVILLE Russian Federation )

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

INTCH(FCI),BALTCH,BALTJCH,BLRCH,BLRJCH,DCH(Club),EECH,EEJCH,GRCH,LTCH,LTJCH,LVCH,LVJCH,RKFCH,RUSCH,RUSJCH

Field trials:

No Field trials

Viverville Djinny Weasley (Djinny)
Viverville Djinny Weasley
D9f_usFbcQg13607042_878938005551803_8139885752539717607_n13631474_878938118885125_6938364738078051100_n13962497_906313846147552_3433220935479406941_n14039895_906313882814215_8795042276523767162_n
DCH(Club), GRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, ESCH, LVCH, RUSCH, SLOCH, FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CZCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI)
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH, CZCH, CZJCH, SKCH, SKJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, CZCH, CZJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
BLRCH, DCH(Club), LTJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BLRCH, DCH(Club), LVCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar


RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH, WW, EUW, BRACH, CZJCH, ESCH, GRCH, ITACH, LUXCH, SVCH, VDHCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
BALTCH, BLRCH, DCH(Club), EECH, EEJCH, GRCH, LTCH, LVCH, LVJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Unknown
BLRCH, RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RUSCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, RKFCH, FT-BL. TR., RBT
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RKFCH, RUSCH, FT-FOX
red,
RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,