Zambezi

NID:

421013

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

RUSJCH

Field trials:

No Field trials
Zambezi
0-02-0a-6e31f7a56661a4405aff01d1f710c2b3456230effbfc3a5d2e91f3e2a424bc86_41badd3b
Offspring (1)
RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW, BLRCH, FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, HCH, HJCH, HSHCH, ROCH, VDHCH
black&tan,
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), RUSCH, FT-FOX
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
INTCH(FCI), BLRCH, RUSCH, FT-FOX
red,
BLRCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, WUT JCH, DCH(Club), LUXCH, VDHCH, VDHJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RUSCH

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW, BRACH, LUXCH, LVCH, PLCH, ROMCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, MOLCH, RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
red,
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW, BRACH, LUXCH, LVCH, PLCH, ROMCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GEOCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
EURCH, LUXCH, RUSCH
black&tan,
INTCH, ITACH
red,
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BECH, GRCH, RUSCH, UKRCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,