CHARRUTI BEAUTY MOON OT MARINY KURANOVOY

NID:

10542

Reg No:

RKF 1607294

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

RUSCH

Field trials:

No Field trials
CHARRUTI BEAUTY MOON OT MARINY KURANOVOY
med_4d64e912c0393
INTCH, BALTCH, BLRCH, DTK CH, EECH, LTCH, LVCH, MOLCH, PLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
WW, EUW, WJW, LUXCH, NLCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar


Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, FINCH, NVCH, SVCH

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
Wild Boar,
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
SKCH, FT-BL. TR.
Wild Boar,
NORDCH, SKCH, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
SKCH, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
Wild Boar,

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar


Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
RUSCH
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, PLCH, RKFCH, RUSCH


Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,