Daks-Veg-As U-Walt Disney

NID:

11715

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Colour:

Chocolate & Tan Dapple

Dam:

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Daks-Veg-As U-Walt Disney
Daks-Veg-As u-Walt Disney - копия
Siblings (1)
Offspring (3)
INTCH(FCI), WW, EUW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, EECH, FINCH, HGRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, SECH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), DTK CH, FINCH, NORDCH, SECH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, FINCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, VDHCH
Black & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EEVCH, LTCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, FINCH, SECH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
WUT CH, DTK CH, DTK JCH, LUXCH, PLCH, RUSCH, FT-BL. TR., RBT
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
PLCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
PLCH, PLJCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,

INTCH, BLRCH, ESCH, GRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

red,
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
FT-BL. TR.
black&tan,
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CZCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
INTCH, BLRCH, RUSCH
black&tan,
Dachshund (teckel) langhaar
red,
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,