Graham´s Fine Ruby da Casa Amarela

NID:

432545

Date born:

2015-08-21

Dog breed:

Dachshund (teckel) rauhhaar

Colour:

brown&tan

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Graham´s Fine Ruby da Casa Amarela
DKCH, SECH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
BRACH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
BRACH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, AMCH, BRACH, CANCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
BRACH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
BRACH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH, BRACH, CANCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
BRACH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
BRACH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
BRACH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
DKCH, SECH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH(FCI), DKCH, FINCH, ITACH, NORDCH, NUCH, PLCH, PORCH, SECH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
BRACH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
BRACH
brown&tan,
Dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH(FCI), PLCH, PLJCH, RKFCH, RUSCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH, GBCH, IRCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar

Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH
Wild Boar,
Dachshund (teckel) rauhhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,