Kron-Prince

NID:

402191

Date born:

2012-07-27

Owner:

Iris Steigmüller

Reg No:

VDH/DTK A14T0006K

Tatoo/Microchip:

643094100218443

Dog breed:

Dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

black&tan

Exterior (show) titles:

INTCH(FCI),EUW,ATCH,BECH,DTK CH,ESCH,LUXCH,SKGCH,VDHCH

Field trials:

No Field trials
Kron-Prince
Siblings (1)
INTCH, INTCH(FCI), WUT CH, WUT JCH, DCH(Club), DTK CH, DTK JCH, LUXCH, RUSCH, SKGCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WUT JCH, DTK CH, DTK JCH, LUXCH, LUXJCH, VDHCH, VDHJCH, VDHVCH
Black & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Black & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) kurzhaar
NLCH
Chocolate & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUJW, EECH, LUXJCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
BECH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BECH, LUXCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
BECH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
EUW, DCH(Club), DTK CH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
VDHCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, LUXCH, RKFCH, RUSCH, FT-FOX
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), BLRCH, LVCH, MOLCH, RUSCH, FT-FOX
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, HCH, FT-FOX
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
PLJCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), BLRCH, RUSCH, FT-FOX
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, FOX
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, FT-FOX
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
PLJCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,