Tomjantin Quest for Love

NID:

12105

Date born:

2005-05-23

Reg No:

FIN33387/05

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Colour:

black&tan

Exterior (show) titles:

INTCH,INTCH(FCI),EECH,EEJCH,FINCH,LTCH,LTJCH,RUSCH,SECH

Field trials:

No Field trials
Tomjantin Quest for Love
Father's fatherC.I.B. C.I.E. NORD CH FI CH FI TCH SE CH NO CH EE CH SE TCH RU JCH LV JCH EE JCH BALTJV-06 EEW-06 EEJW-06 TOMJANTIN QUEST FOR LOVE
EEJCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
EECH, FINCH, SECH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, EECH, FINCH, NUCH, SECH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI)
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, FINCH, SECH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), FINCH, NORDCH, SECH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, FINCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, ATCH, VDHCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EEVCH, LTCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, FINCH, SECH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
UnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknown
Unknown
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,