Tsertus Kingpin

NID:

427238

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar

Colour:

Chocolate & Tan Dapple

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Tsertus Kingpin
BECH, BLRCH, FINCH, LTJCH, LVJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
PLCH, PLJCH
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
CHCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH(FCI), EUW, PLCH, RUSCH, FT-FOX
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, BALTCH, BALTJCH, BLRCH, BLRJCH, DCH(Club), EECH, EEJCH, ESCH, FINCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
BALTCH, BALTVCH, BLRCH, DCH(Club), ESCH, LTCH, LVCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, SECH
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
ESCH, SVCH, VDHCH

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, BALTCH, BALTJCH, BLRCH, EECH, EEJCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, BLRCH, LTCH, MOLCH, ROMCH, RUSCH, UKRCH, YUCH
Wild Boar,
INTCH, BGCH, GRCH, MOLCH, RKFCH, RUSCH
red,
Black & Tan Brindle,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
BALTCH

Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
CHCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
PLCH
Red Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
BALTCH, BALTJCH, BLRCH, DCH(Club), ESCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, RUSCH, RUSJCH
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
BALTCH, BALTVCH, BLRCH, DCH(Club), ESCH, LTCH, LVCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, SECH
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
BALTCH

Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
CHCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
PLCH
Red Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,