Daks-Veg-As Nonna Shik

NID:

428703

Date born:

2015-11-20

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Colour:

brown&tan

Exterior (show) titles:

RUSJCH

Field trials:

No Field trials
Daks-Veg-As Nonna Shik
Screenshot_20211004-103840_Facebook
RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
JPCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, JPCH
Black & Cream,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, JPCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH, CANCH, JPCH
Creamy Red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BGCH, CYCH, GEOCH, MOLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
FT-FOX
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, INTCH(FCI), EECH, EEJCH, FINCH, LTCH, LTJCH, RUSCH, SECH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
EEJCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, EEJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), EECH, FINCH, LTCH, LVCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,